Informace a přihlášky


Veškeré bližší informace Vám rádi podáme a přihlášky přijímáme průběžně na adrese nebo tel. u provozovatele tábora (viz hlavní stránka)

Účastníci tábora z předchozích let, kteří splňují věkový limit (narození po 1. 7. 1998), dostanou automaticky informační leták a přihlášku během února 2014 emailem na svoji emailovou adresu uvedenou při komunikaci v předešlých letech (letos jsme upustili od zasílání informačních materiálů a přihlášek poštou). Pokud bývalí účastníci přihlášku nedostanou, kontaktujte, prosím, provozovatele. Zájemci, kteří sice již věkový limit překročili, ale přesto by se tábora ještě rádi zúčastnili, mohou kontaktovat přímo provozovatele pro další domluvu.


Formulář přihlášky pro r. 2014 pro všechny zájemce spolu s platebními podmínkami ve formátu Word si lze stáhnout a vytisknout zde, ve formátu PDF zde. Vyplněnou přihlášku poté pošlete na adresu provozovatele. Neposílejte, prosím, přihlášky emailem - přihláška musí být vlastnoručně podepsána zákonným zástupcem!
Účastníci tábora jsou na základě došlých přihlášek průběžně zařazováni do jednotlivých turnusů. V případě naplnění kapacity turnusu rozhoduje o zařazení dítěte dřívější podání přihlášky a zejména datum platby. Pokud dítě nebude z kapacitních důvodů do tábora zařazeno, budou rodiče neprodleně informováni.
Na požádání můžeme vystavit fakturu pro zaměstnavatele rodičů (možnost poskytnutí příspěvku od zaměstnavatele).

S podáním přihlášky byste neměli váhat, v posledních letech registrujeme zvýšený zájem o umístění dětí na tábor a byli bychom neradi, kdybychom některé zájemce nemohli zařadit na požadovaný turnus.

Přibližně v polovině června budou všem účastníkům tábora (postupně dle turnusů) automaticky rozeslány podrobné informace týkající se odjezdu, vybavení dítěte na tábor a formulář „Prohlášení rodičů - Informace pro zdravotníka“. Pokud tyto informace neobdržíte, volejte prosím provozovatele.
Tyto informace spolu s formulářem „Prohlášení rodičů“ jsou také k dispozici na těchto stránkách pod odkazem „Výbava dětí na tábor“.


Chcete-li nám napsat (bližší dotazy, připomínky, náměty apod.), zde je naše e-mailová adresa:

lt-miretin@seznam.cz