Historie tábora


            Náš tábor - Letní tábor BARRANDOV – má opravdu dlouholetou tradici. Již v r. 1938 byla pražským magistrátem za osobní účasti tehdejšího pražského primátora dr. Klapky slavnostně založena dětská ozdravovna „na Kablaních“ poblíž Miřetína, tedy na místě našeho dnešního tábora. V padesátých letech získal celý objekt Československý státní film a začal v něm provozovat letní pionýrské tábory pro děti filmařů, kterých se později účastnily též děti z partnerských studií v Bratislavě-Kolibě, Polsku a tehdejší Německé demokratické republice. Až do začátku devadesátých let byly tábory organizovány Filmovým studiem Barrandov (FSB), které mělo celý areál ve správě. Bývalý Závodní výbor ROH FSB také v osmdesátých letech postavil a vybavil většinu objektů, které táboru slouží dodnes.

            Po roce 1990 přestalo Filmstudio Barrandov tábor postupně provozovat a ztratilo o něj zájem, takže objekty byly bez údržby a oprav, což se na jejich technickém stavu zcela zákonitě negativně podepsalo. Naštěstí se všem pracovníkům okolo tábora, kterým nebyl Miřetín lhostejný, podařilo tábor zachránit, až přešel v roce 1999 do dlouhodobého nájmu nynějšího provozovatele.

Od této doby se jednotlivé objekty a vybavení začínají postupně rekonstruovat, aby byly nejenom funkční, ale i na patřičné úrovni, ať už z hlediska provozu nebo z hlediska hygienického. Tak byla např. v r. 2002 rekonstruována střecha na budově původní jídelny, která slouží v případě deštivého počasí jako herna a její část zároveň jako klubovna vedoucích nákladem 80.000,- Kč, v r. 2003 byla následně rekonstruována střecha na budově nové jídelny a kuchyně nákladem 120.000,- Kč a v tomtéž roce byla také rekonstruována sociální zařízení nákladem 30.000,- Kč.

            V r. 2004 došlo mj. k postupné výměně sanitárního zařízení v dětských sprchách (sprchové a umyvadlové jednopákové baterie), nátěrům chatek (vnitřních i vnějších) a nátěru staré budovy – klubovny. Byla také vyměněna mostovka u příjezdu do tábora a provedena rekonstrukce střechy na chatce hlavního vedoucího. Celkové náklady na provedení těchto prací dosáhly v tomto roce celkově téměř 100.000,- Kč.

            V roce 2005 došlo na další postupné vylepšování, např. instalace elektronických osušovačů rukou na všechny dětské toalety, vnitřní nátěry dalších chatek, rekonstrukce klubovny vedoucích a další. Vnitřní nátěry chatek byly kompletně dokončeny v r. 2008.

            Každoročně se snažíme o maximální údržbu a vylepšení tak, aby se (nejenom) dětem na táboře co nejvíce líbilo, což je náš hlavní cíl.

            Tábor se koná pod záštitou KINOSu, mezinárodního odborového svazu pracovníků v kinematografii, který také financuje značnou část hlavních investic.