Charakteristika tábora


Popis: taborlet2.jpg (13893 bytes)

 

Popis: taborlet1.jpg (14325 bytes)

Tábor se nachází v krásné lesnaté krajině v předhůří Chráněné krajinné oblasti Žďárských vrchů (CHKO) na Českomoravské vrchovině v okrese Chrudim, poblíž městečka Skuteč (cca 6 km) a mikroregionu Toulovcovy Maštale. Celá oblast, ve které se tábor nachází, se vyznačuje nenarušeným a velmi čistým životním prostředím, což je jedna z jeho velmi cenných deviz (poblíž se v regionu mj. nachází Hamzova odborná dětská léčebna Luže – Košumberk zabývající se kromě jiného také onemocněními dýchacího ústrojí). Tábor je zasazen do idylického údolí, ve kterém protéká říčka Krounka a je obklopen ze všech stran lesy. Leží zcela mimo silnice.

 

 

 

 

            Kapacita tábora je max. 120 dětí ve věku 7 až 15 let, což je optimální počet z hlediska rozdělení dle věkových kategorií. Děti jsou zařazeny podle věku do jednotlivých oddílů zpravidla po 8 (nejmladší děti) až max. 14 (nejstarší děti) pod vedením zkušených oddílových vedoucích, většinou z řad bývalých táborníků. Výběru vedoucích věnujeme zvláštní pozornost, každý vedoucí musí mít (jak stanoví příslušná vyhláška) potvrzení o tom, že je schopen práce s dětmi na letním táboře, a dále jsou vedoucí a praktikanti školeni ze základů první pomoci, bezpečnosti práce s dětmi a seznámeni se základními právními aspekty této specifické činnosti. Za program a vedení celého turnusu je odpovědný hlavní vedoucí spolu se svým zástupcem, k dispozici je zpravidla další „uvolněný“ vedoucí a obvykle 4 - 5 praktikantů. Zvláštní důraz klademe na zdravotní dozor, který má na starosti kvalifikovaný zdravotník či zdravotnice, zpravidla lékař nebo zdravotní sestra (střední zdravotní personál). Kromě běžné péče a ošetřování drobných poranění dbají zdravotníci např. i na pravidelné podávání léků alergikům apod., neboť děti ve víru táborového života velmi často zapomínají, že si v určenou denní dobu mají příslušný lék vzít. V případě závažnějšího akutního onemocnění či nehody může být dítě ihned v kteroukoliv denní či noční hodinu transportováno na zdravotní pohotovost ve Skutči, polikliniku v Hlinsku nebo do nemocnice v Chrudimi, Pardubicích nebo Poličce.

            Při plně využité kapacitě tábora se o děti stará celkově na 25 výchovných a hospodářských pracovníků. Hlavním a jednoznačným cílem všech (výchovných i hospodářských) pracovníků tábora je neustálé zajištění zejména bezpečnosti a spokojenosti dětí.

            Tábor je plně funkční i v době nepříznivých povětrnostních podmínek. Nepodceňujeme tuto stránku, byť není příjemná, ale je potřeba ji brát jako realitu, na kterou musíme být připraveni. Jsme zařízeni a připraveni na „tábor v dešti“, kdy jiné tábory jsou nuceny různě improvizovat, popř. evakuovat, tak jako to bylo v oblasti např. v r. 1998 nebo v r. 2006, zatímco chod našeho tábora zůstal zatím vždy a za všech okolností nenarušen právě díky velmi dobrému technickému zázemí a „profesionalitě“ všech pracovníků tábora.

            Děti se za všech okolností snažíme pozitivně motivovat, ať už se jedná o soutěže ve sportovních, tábornických  nebo vědomostních dovednostech nebo třeba v bodování úklidu a pořádku, samozřejmostí je respektování a rozvíjení osobnosti každého dítěte. Jako odměny máme v zásobě nezbytné diplomy a drobné sladkosti, děti ale také dostávají suvenýry a předměty, které pro ně vyrábíme přímo na táboře z tradičních materiálů jako modurit, sádra, kůže apod. (zejména suvenýry 2. turnusu patří v tomto směru k nejdokonalejším a také nejžádanějším). Před táborem se každoročně také snažíme oslovovat různé podniky a firmy s prosbou o věnování drobných reklamních a upomínkových předmětů, které používáme nejen pro účely odměňování za soutěže, ale i na poutích, karnevalech a táborových diskotékách. Nejlepší táborníci (což je nakonec většina dětí...) pak ještě dostávají táborová trička, která necháváme vyrábět, každý rok v jiné barevné kombinaci podkladu a nápisů. Časem (a někteří tradiční účastníci našeho tábora už nás o tom přesvědčují) se právě tato trička stávají velmi cennými kusy do sbírky dlouholetých táborníků.

            V průběhu jednotlivých turnusů klademe také – kromě programové stránky turnusů – značný důraz na výchovně-společenskou stránku práce s dětmi. Děti jsou vedeny ke kamarádství a kladnému vztahu ke kolektivu, ve kterém nemá místo sobectví, pokrytectví, neslušné chování a vystupování, neúcta ke kamarádům, vedoucím a ostatním pracovníkům tábora. Tábor má také předem stanovený a pevný táborový řád.

            Záleží nám na tom, aby děti odjížděli z tábora s pocitem, že strávily dva týdny plné zábavy a aktivního odpočinku od všedního školního života a již se těší na příští rok. O tom, že se nám to daří, svědčí zcela jistě i fakt, že většina z přihlášených dětí je z řad táborníků z předchozích let a mnoho nových dětí se nám hlásí na základě osobních referencí rodičů, jejichž děti na táboře již byly.

            Od r. 1999 se zúčastnilo tábora celkem 1780 spokojených dětí, z nichž některé byly na táboře i desetkrát. Někteří účastníci také jezdí během jednoho roku i na oba turnusy.

            Po celou dobu turnusů jsou děti vedeny nenásilně a cílevědomě ke kladnému vztahu k přírodě a zásadám péče o životní prostředí; od r. 2005 máme v táboře nastálo během provozu umístěny kontejnery na plast a sklo.

            Objekt tábora lze po dohodě s provozovatelem také pronajmout – ať už např. pro uspořádání vlastního tábora, nebo pro akce mimo hlavní letní prázdniny (škola v přírodě, sportovní soustředění, školení, víkendové sportovní, společenské a jiné akce jako např. automobilové srazy, hasičské závody apod.). U akcí poskytujeme kompletní servis dle přání (strava, občerstvení, ozvučení vnitřních nebo vnějších prostor...).

Některé dosud uskutečněné akce v areálu tábora:

Okresní hasičské soutěže, Krajská hasičská soutěž, cílový dojezd Tajného automobilového závodu, sraz motorkářského spolku členů státní správy atd.

Přímo v táboře je hřiště na odbíjenou, vybíjenou, nohejbal a kopanou, jsou zde v krytém prostoru stoly na stolní tenis a další sporty dle zaměření jednotlivých turnusů. K dispozici je sportovní sklad vybavený základním sportovním zařízením – míče, karimatky, buzoly, sekyrky, pily, ešusy pro putování, lana atd. Procházkou po lesní cestě lze za cca 30 minut dojít k místnímu koupališti (viz foto).

Popis: U:\weby\Miřetín\koupaliste.jpg

 

Popis: U:\weby\Miřetín\jidelna3.jpg  Popis: U:\weby\Miřetín\kuchyn.jpg

V táboře je v samostatné zděné budově plně vybavená kuchyně na el. proud splňující náročné aktuální hygienické vyhlášky (v r. 2003 zde byli mj. instalovány bezdotykové baterie...) a jídelna (talíře, příbory, skleničky, konvice atd.), která dětem slouží v případě nepříznivého počasí také jako herna, příp. večer jako společenský sál. Tato jídelna je v případě nepříznivého a chladného počasí vytápěna.

Na dodržování veškerých hyg. vyhlášek nám pravidelně na téměř každý turnus jezdí kontrola z KHS Pardubice, pobočka Chrudim. Ještě se nám nestalo, že by nám někdy byly vytknuty závažné nedostatky, ať už po stránce kuchyně, nebo zdravotního zabezpečení, všechny kontroly byly vždy v pořádku…

 

Dětem je k dispozici standartní sociální vybavení včetně sprch s teplou a studenou vodou čerpanou z vlastní táborové hlubinné studny (atest Zdravotního ústavu Pardubice). Vybavení tábora dává záruku solidního a postačujícího zázemí i v případě nepříznivých klimatických podmínek.

Svým zázemím a neustále zlepšovaným technickým vybavením se tábor řadí k velmi moderně a účelně zařízením objektům.

Popis: U:\weby\Miřetín\umyvarna.jpg

Stravování:

Popis: U:\weby\Miřetín\jidelna1.jpg

O děti se stará kuchařský tým, který tvoří kvalifikovaná hlavní kuchařka, (zpravidla zkušená pracovnice školní jídelny), a 3 - 4 pomocnice v kuchyni. Samotná strava je 4 - 5 x denně - zesílená snídaně (snídaně + svačina), oběd, odpolední svačina, večeře, popř. druhá večeře, vše dostatečné míře, samozřejmě vč. nápojů v neomezeném množství. Jídelníček splňuje požadavky racionální výživy, podle možností dostávají každý den děti ovoce či zeleninu a mléčné výrobky dle okamžité nabídky trhu. Polotovary téměř nepoužíváme, skoro všechna jídla jsou klasicky vařena a okamžitě vydávána.

Veškerá příprava jídel vychází z norem klasického stravování pro základní školy.

Ubytování:

Dřevěné čtyřlůžkové chatky, pro nejstarší dvoulůžkové stany s podsadou. Děti spí z hygienických důvodů ve vlastních spacích pytlích. Polštářek pod hlavu, deku a čisté lůžkoviny (povlak na polštářek a prostěradlo) dostanou při příjezdu. V táboře jsou v případě chladnějšího počasí každému dítěti k dispozici ještě další deky.

Popis: U:\weby\Miřetín\miretin2.jpg

Program:

Jednotlivé turnusy obsahují

Ø     O     jednotné programové prvky - klasický „táborový“ program - zásady táborničení, sportovní turnaje a soutěže kolektivní a individuální - kopaná, volejbal, stolní tenis, návštěvy koupaliště, celodenní výlety např. do několik kilometrů vzdáleného koupaliště ve Skutči (viz foto), karneval, diskotéky s profesionální aparaturou, pro nejstarší děti 2-4 denní putování vč. spaní „pod širákem“, výchova ke kladnému vztahu k přírodě, základy zdravovědy atd. Rámcové plány jednotlivých turnusů vycházejí z několikaletého osvědčeného schématu.

Ø     O     program specificky zaměřený dle charakteristiky jednotlivých turnusů. Pokud chcete vědět další podrobnosti týkající se zaměření jednotlivých turnusů, klikněte sem.

Co na našem táboře rozhodně netrpíme:

Ñ     kouření, požívání alkoholických nápojů, drog a jakýchkoliv dalších omamných a psychotropních látek

Ñ     povýšené nebo neslušné chování vůči ostatním táborníkům a pracovníkům tábora, sobectví, jakékoliv projevy nebo jen náznaky šikanování

Ñ     neslušnou a sprostou mluvu

Ñ     ničení materiálu a majetku tábora nebo ostatních táborníků

Ñ     ničení přírody

Ñ     porušování táborového řádu