Proč s námi na tábor?


ü       Prioritou je pro nás důraz na zásady bezpečnosti při práci s dětmi a zdravotní zajištění. Kvalifikovaný zdravotník a veškeré náležitosti dané příslušnými předpisy jsou samozřejmostí (nahlášení tábora krajské hygienické stanici, zajištění rozboru a atestu pitné vody, spolupráce s místním zdravotnickým zařízením a obecním úřadem apod.).

ü       Vedoucí mají předem připravený tvořivě a výchovně pojatý program vycházející z rámcového plánu každého turnusu, znají velmi dobře terén a dokáží optimálně využít zařízení tábora. Sami většinou pocházejí z řad bývalých táborníků.

ü       Pro kolektiv všech zaměstnanců tábora je tábor vyvrcholením celoroční práce. Kromě přípravy tábora během roku jezdíme na pravidelné brigády, abychom areál tábora neustále udržovali a vylepšovali. Všichni poté využívají znalosti prostředí. Kolektivy jednotlivých turnusů tak tvoří zkušený organizátorský tým.

ü       Tábor leží na okraji CHKO, stranou komunikací, obklopen lesy a malou říčkou, takže mj. nehrozí bezprostřední ohrožení silničním provozem, který je i tak v okolí velmi řídký. Oblast celkově má čisté životní prostředí.

ü       Výborné technické a hygienické zázemí - samostatná ošetřovna s ordinací, pokojem pro nemocné s možností vytápění a vlastním soc. zařízením, pevná zděná budova s kuchyní a vytápěnou jídelnou (klasické školní stravování), sprchy s teplou a studenou vodou, kryté prostory pro děti, klubovna pro vedoucí, sportovní sklad se sportovním náčiním.

ü       Většina táborníků je každým rokem z řad účastníků tábora z předchozích let, noví táborníci k nám přicházejí zejména na osobní doporučení známých jejich rodičů. Domníváme se, že tento fakt dostatečně vypovídá o solidnosti našeho tábora. Chápeme jistou nedůvěru rodičů k dětským táborům danou např. medializováním ojedinělých negativních příkladů, proto se snažíme o maximální informovanost o prostředí, kam rodiče své děti posílají.