Aktuality


rok 2014

12/7 Skončil 1. turnus našeho tábora. Táborníci prožili báječných 15 dnů prázdnin plných různých prožitků, nejvíce vzpomínáme na celotáborovou hru, diskotéky, puťák, noční bojovku, celodenní výlety, karneval s poutí, závěrečný ohňostroj atd. atd. Ani se nechce věřit, že jsme to vše během té krátké doby stihli. A také nesmíme zapomenout na skvělou stravu, kterou nás po celou dobu tábora zásoboval náš vynikající kuchařský tým! J

23/6 Poslední „stavěcí“ brigáda za účasti pracovníků obou turnusů, stany postaveny, vše na místě, tábor je připraven na příjezd dětí.

9/6 Atest Zdravotního ústavu na pitnou vodu z naší hlubinné studny

26/5 Máme celkem 167 přihlášených účastníků (74 + 93), přihlášky stále chodí.

19/5 O víkendu proběhla tradiční květnová brigáda za účasti pracovníků 1. a 2. turnusu. I přes značnou nepřízeň počasí se nám podařilo udělat naplánované práce na zlepšování interiérů i venkovním vzhledu tábora.

30/4 Evidujeme 140 přihlášek (59 + 81), přihlášky stále průběžně chodí.

14/4 K dnešnímu dni máme 127 přihlášených účastníků (52 + 75).

13/4 O víkendu jsme provedli letošní první návštěvu areálu. Byl napuštěn vodovodní systém a provedena celková kontrola areálu a zařízení.

19/3 77 přihlášených účastníků (28 + 49)

12/3 53 přihlášených účastníků (17 + 36)

3/3 Po skončení jarních prázdnin evidujeme již 36 přihlášek (12 1. turnus, 24 2. turnus)

11/2 Na emailové adresy účastníků z předchozích let byly rozeslány informační materiály a přihlášky pro r. 2014. Od letošního roku již nejsou materiály distribuovány poštou, pouze elektronicky.

3/2 Na našich stránkách jsou zveřejněny termíny a ceny turnusů pro r. 2014.

rok 2013

14/10 Poslední letošní táborová víkendová akce – „dotočná“ a zazimování tábora. Voda vypuštěna, vše připraveno na zimu. Jako vždy se těšíme na jaro příštího roku, tedy 2014.

25/8 Letošní táborový rok jsme zakončili „bourací“ brigádou za účasti pracovníků obou turnusů. Při bourání stanů a úklidu všeho zařízení, materiálu a prostor jsme zavzpomínali na krásné táborové okamžiky, celé letošní léto se opravdu velmi vydařilo. Letos nás čeká už jen tradiční říjnová „dotočná“ a zazimování tábora. Těšíme se na všechny naše „staré“ i nové táborníky v r. 2014.

8/8 Opět překonán letošní teplotní rekord; dnes bylo naměřeno 32,7 °C.

29/7 Další teplotně rekordní „tropická noc“, teplota do rána neklesla pod 22,4 °C

28/7 Naměřena letošní rekordní teplota 32,3 °C (objektivně měřeno ve stínu bez jakýchkoliv dalších povětrnostních vlivů); tato maximální teplota byla dosažena před polednem. Nejnižší naměřená noční teplota byla 19,4 °C, tedy téměř tzv. „tropická noc“, kdy teplota neklesne pod 20 °C.

27/7 Začal 2. turnus našeho tábora; tábor začal o (zatím) nejteplejším víkendu tohoto roku. Aktuální dění na 2. turnusu můžete sledovat na www.druhyturnus.cz v sekci Tábor online.

15/7 Na 2. turnus je k dnešnímu dni přihlášeno přesně 100 dětí

13/7 Skončil 1. turnus tábora 2013. Těšíme se na shledanou v sobotu 28. června 2014… J

13/7 Závěrečný ohňostroj 1. turnus

12/7 Celotáborová hra – závěrečná scénka

9/7 Na táboře byla provedena kontrola z Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Tábor byl shledán opět (tak jako v předchozích letech) na velmi dobré úrovni, nebyly shledány závady a nedostatky.

7/7 Ilustrační video z naší „Diskotéky v bílém“

5/7 Video z vystoupení nejstarších oddílů Miřetín for people

29/6 Začal 1. turnus našeho tábora, všechny děti dojely v pořádku

28/6 Na 1. turnus je přihlášeno celkově 106 dětí

24/6 Poslední „stavěcí“ brigáda před táborem; vše je postaveno a na svém místě, v sobotu očekáváme příjezd našich dětí! J

21/6 Aktuální stav – 204 přihlášených účastníků (105 + 99)

17/6 Aktuálně přihlášeno 199 účastníků (102 + 97)

5/6 Atest Zdravotního ústavu na vodu z naší táborové studny

4/6 K dnešnímu dni máme 191 přihlášených účastníků (99 + 92)

20/5 Víkendová květnová brigáda za účasti pracovníků obou turnusů. Byly provedeny drobné opravy a úpravy terénu.

17/5 Před květnovou táborovou brigádou máme 184 přihlášených účastníků (97 + 87)

10/5 Dosáhli jsme 180 přihlášených dětí (93 + 87)

22/4 Celkem 172 přihlášených účastníků (88 + 84)

20-21/4 První letošní návštěva areálu. Bylo provedeno napuštění vodovodního systému a celková kontrola technického stavu. Letošní dlouhá zima nenapáchala žádné škody.

15/4 Máme 153 přihlášených dětí (77 + 76)

5/4 Počty přihlášených: celkem 143 účastníků (71 1. turnus, 72 2. turnus)

27/3 Těsně před koncem března máme 126 přihlášených účastníků (57 + 69)

20/3 Počet přihlášených dnes překročil hranici 100 účastníků, konkrétně 101 (47 + 54)

18/3 Máme 95 přihlášených účastníků (45 + 50)

8/3 Počet přihlášených účastníků je celkem 72 (32 + 40)

1/3 První počet obdržených přihlášek – k dnešnímu dni registrujeme celkem 41 přihlášených účastníků (16 1. turnus + 25 2. turnus)

únor 2013 Účastníkům tábora z předchozích let, kteří splňují věkový limit pro zařazení do tábora, byly rozeslány informační dopisy s přihláškami; přihlášky pro letošní rok jsou také ke stažení v oddíle Informace a přihlášky.

9/1/2013 Zveřejněny termíny turnusů pro r. 2013

rok 2012

15/10 „Dotočná“ aneb provedeno zazimování tábora, těšíme se na jaro 2013

20/8 Teplotní rekord letošního roku: ve 14,30 byla naměřena teplota 32,2 °C ve stínu.

11/8 Skončil 2. turnus Tábora měsíčního údolí; těšíme se spolu s dětmi na rok 2013.

7/8 Na tábor přijela kontrola z krajské hygienické stanice v Pardubicích. Tábor byl po všech stránkách (kuchyně, sklady potravin, sociální zařízení, ubytovací prostory, zdravotnická dokumentace) shledán bez závad.

28/7 Začal 2. turnus, autobusy s dětmi v pořádku dorazily do tábora.

14/7 Závěrečný ohňostroj 1. turnus – video zde

14/7 Skončil 1. turnus letošního tábora, děti dorazily v pořádku domů. Všichni táborníci (děti i vedoucí) se už určitě těší na sobotu 29. června 2013, kdy začíná 1. turnus r. 2013 J. Přejeme všem hezký zbytek prázdnin.

12/7 Včera odpoledne (středa) proběhla závěrečná etapa celotáborové hry. Večer shlédly táborníci Gladiátorské hry – představení nefalšovaných gladiátorských soubojů v podání skupiny historického šermu Rytíři koruny české; v rámci představení proběhlo závěrečné vyhodnocení celotáborové hry.

7/7 Páteční den byl ve znamení slunce, pouze okolo 20 hodiny při ohníčcích s buřty přišla intenzivní přeháňka, dokonce i s menšími kroupami. Vše v pořádku, buřty se nakonec ještě dopekly nad „centrálním“ ohništi v táboře… J

6/7 Ve čtvrtek v podvečer nás zasáhla trochu prudší, ale krátká přeháňka. Na večerní program byla naplánována „noční show“ Noc plná hvězd, která proběhla skvěle, děti se velmi bavily… J

3/7 Prudké bouřky jdoucí Českem nás zasáhly pouze okrajově, byli jsme připraveni. Všichni táborníci jsou v pořádku, pouze plánovanou „Gallskou hostinu“ (pečené kuře, chléb, melouny, hroznové víno, vše bez příborů a talířů – pro táborníky obrovský zážitek) jsme musely přesunout zpod širého nebe pod střechu.

30/6 Začal 1. turnus 2012. Děti přivítalo horko, v našem útulném údolí bylo v poledne snesitelných 27 °C, později odpoledne dokonce 29 °C.

25/6 O víkendu proběhla poslední předtáborová (stavěcí) brigáda. Tábor je připraven na příjezd dětí. Máme 190 přihlášených (93 + 97).

1/6 Evidujeme 183 přihlášených účastníků (89 + 94)

25/5 Atest Zdravotního ústavu Hradec Králové na pitnou vodu odebíranou z hlubinné studny

18/5 Přihlášeno celkem 171 účastníků (84 + 87)

14/5 O víkendu proběhla tradiční květnová brigáda za velké účasti pracovníků 1. a 2. turnusu

11/5 Stav přihlášených – celkem 167 účastníků (81 + 86)

16/4 O víkendu byl napuštěn vodní a topný systém a proběhly přípravné práce na květnovou brigádu

11/4 Máme zatím celkem 148 přihlášených účastníků (72 + 76)

31/3 Na tábor je k poslednímu březnu přihlášeno celkem 136 táborníků (66 + 70)

21/3 Evidujeme 95 přihlášených táborníků (53 + 42)

9/3 Přihlášeno 53 účastníků (29 + 24); pro srovnání – před rokem bylo ke stejnému datu přihlášeno 56 účastníků (31 + 25)

29/2 K dnešnímu dni registrujeme zatím celkem 33 přihlášených (17 1. turnus, 16 2. turnus)

3/2 Obratem zaznamenáváme první přihlášky letošních účastníků

30/1 Začíná distribuce informačních materiálů na r. 2012; materiály jsou zasílány všem účastníkům tábora z předchozích let splňujících věkový limit pro zařazení na tábor

25/1 Koncem ledna 2012 začne distribuce informačních materiálů, každý účastník tábora z předchozích let dostane automaticky během února všechny materiály vč. přihlášky na svoji poštovní, popř. emailovou adresu

4/1 Zveřejněny termíny turnusů pro r. 2012

rok 2011

9/10 „Dotočná“ aneb poslední společní akce pracovníků 1. a 2. turnusu na táboře a zazimování objektu. Všichni se těší na jaro 2012, až budeme zase moci jet do našeho táborového areálu.

21/8 „Bourací“ brigáda za účasti pracovníků 1. a 2. turnusu

12/2 Skončil 2. turnus našeho tábora a tím i celý letošní ročník. Těšíme se na setkání s táborníky opět v roce 2012! J

9/8 Tábor navštívila kontrola z Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Jako vždy byl tábor shledán bez sebemenších závad, pracovnicím kontroly se líbila zejména celková čistota a pořádek v táboře a to jak sociálních a stravovacích prostor, tak i ubytovacích zařízení dětí.

21/7 Záznam úžasného vystoupení našich malých tábornic na 1. diskotéce 1. turnusu můžete shlédnout zde

17/7 Na 2. turnus je dnešnímu dni přihlášeno (zatím) přesně 100 dětí

16/7 1. turnus úspěšně skončil, spokojené děti odjely z tábora a určitě se těší na své rodiče J

27/6 Přihlášeno celkem 205 dětí (110 + 95)

26/6 Proběhla poslední tradiční předtáborová stavěcí brigáda za účasti pracovníků obou turnusů. Tábor je jako každý rok připraven na příjezd všech přihlášených dětí.

13/6 Přihlášeno 198 dětí (107 + 91)

6/6 Počet přihlášených dětí dosáhl 190 (103 + 87)

27/5 Aktuální atest Zdravotního ústavu Hradec Králové na pitnou vodu

23/5 Přihlášeno celkem 182 dětí na oba turnusy (98 + 84)

16/5 O víkendu proběhla tradiční květnová brigáda za účasti pracovníků 1. a 2. turnusu

6/5 Celkem přihlášeno 169 účastníků (89 + 80)

30/4 – 1/5 Byla provedena kontrola vodního systému a systém vč. topného okruhu byl napuštěn

25/4 Byla dokončena kompletní rekonstrukce el. rozvodů ve staré budově

18/4 Přihlášeno 156 účastníků letošních turnusů (82 + 74)

8/4 Registrujeme 146 přihlášených (73 + 73)

30/3 Přihlášeno celkem 124 táborníků (62 + 62) - většinou děti rodičů, kteří využili naši letošní výraznou věrnostní slevu

21/3 První jarní den máme přihlášeno celkem 92 táborníků (47 1. turnus, 45 2. turnus)

20/3 Provedena první jarní kontrolní návštěva areálu, všechny budovy v táboře jsou po zimě v pořádku

9/3 K dnešnímu dni registrujeme celkem 56 přihlášek (31 na 1. turnus + 25 na 2. turnus)

15/2 Příjem prvních 8 přihlášek na tábor 2011

10/2 Rozeslány informační materiály a přihlášky účastníkům tábora z minulých let

24/1 Na webu uveřejněny termíny pro r. 2011

rok 2010

17/10 Poslední letošní návštěva a akce na táboře – „dotočná“ a zazimování areálu. Vše se podařilo v pořádku, těšíme se na první jarní návštěvu v r. 2011.

25/9 Kontrola areálu provozovatelem, zjišťování nutnosti technických oprav a vylepšení pro r. 2011

21.-22/8 „Bourací brigáda“ za výhradní účasti pracovníků 1. turnusu.

14/8 Skončil 2. turnus a tím i celý ročník Miřetína 2010. Těšíme se opět na shledanou se všemi táborníky z 1. a 2. turnusu příští rok, kdy připravujeme posunutí věkové hranice pro přijetí účastníků na 16 let.

22/7 Na našem táboře proběhlo natáčení České televize, konkrétně jednotlivé spojovací reportáže do pořadu Ekonomika + víkend, vysílaného 24/7/2010. Odkaz na pořad zde.

17/7 Skončil 1. turnus, všechny děti odjely v pořádku z tábora

16/7 Náš teploměr se asi zbláznil, to tu ještě opravdu nebylo (foto zde). Celý naplánovaný karneval jsme přesunuli do stinného místa, pouť jsme tentokrát vyjímečně nepořádali v celém areálu tábora, ale všechna stanoviště jsme přesunuli do lesa, aby byli všechny děti ve stínu.

14/7 Opět byl posunut teplotní rekord, mezi 13 – 14 hod. nám digitální teploměr ukázal ve stínu na volném prostoru neuvěřitelných 34,8 °C. Stalo se 14. července 2010.

12/7 Na tábor přijela kontrola z krajské hygienické stanice. Tábor byl po všech stránkách shledán bez závad, byli jsme pochváleni za čistotu a pořádek ve všech prostorách (WC, kuchyň, ubytovací prostory dětí), skladbu jídelníčku, pitný režim, zdravotní dozor, zdravotní dokumentace je vedena naprosto v pořádku. Tábor byl hygienickou kontrolou hodnocen celkově velmi kladně.

11/7 Dnes v poledne dosáhla na táboře teplota ve stínu příjemných 33 °C. Domníváme se, že se v této roční době jedná o historický rekord. Stalo se dne 11. července 2010.

8/7 Video z „koncertu Kabátů“ v táboře http://www.youtube.com/watch?v=5F2Yja3Z0D4

2/7 Busy s dětmi dorazily v pořádku do tábora, začal 1. turnus 2010

30/6 151 Přihlášených účastníků (67 + 84)

28/6 Stavěcí brigáda za výhradní účasti pracovníků 1. turnusu

2/6 Stav přihlášených dětí – 134 (55 + 79)

31/5 Atest Zdravotního ústavu Hradec Králové na pitnou vodu

24/5 Stav přihlášených dětí – celkově k dnešnímu dni 129 (53 + 76)

17/5 O víkendu proběhla další letošní brigáda za účasti vedoucích a praktikantů z 1. turnusu

5/5 K dnešnímu dni registrujeme celkem 104 přihlášených dětí (43 + 61)

26/4 Víkend na táboře byl ve znamení brigády pracovníků 2. turnusu, bylo uděláno opět mnoho užitečné práce

21/4 Registrujeme 85 přihlášených dětí (38 + 47)

19/4 Provedena první letošní cesta do Miřetína, po zimě vše v pořádku.

12/4 Registrujeme 71 přihlášených dětí (30 + 41)

7/4 Přijímání přihlášek na letošní turnusy je v plném proudu, v „první vlně“ přihlašování máme zatím celkem 59 přihlášených účastníků (25 1. turnus, 34 2. turnus).

březen 2010 Rozeslány informační materiály pro rodiče

20/1 Uveřejněny termíny a ceny pro r. 2010

rok 2009

19/10/09 Za plnohodnotných zimních podmínek (10 cm sněhu) proběhla závěrečná „dotočná“ a zazimovací brigádička. Parta věrných a vytrvalých vedoucích a praktikantů 1. turnusu prožila opět jeden z nezapomenutelných víkendů v Miřetíně, a ač jsme to původně neplánovali, tak jsme si v zimní atmosféře udělali plnohodnotné Vánoce se stromkem, štědrovečerní večeří a dárečky… Sezóna nám tímto letos definitivně skončila a moc se všichni těšíme na jaro roku 2010.

23/8/09 „Bourací“ brigáda v Miřetíně, většina vedoucích, hlavně z 1. turnusu, se ráda vrátila na místa, kde prožila úžasných 17 dnů v červenci

15/8/09 2. turnus skončil, všichni odjeli z tábora, příjezd do Prahy v pořádku

31/7/09 Začal 2. turnus

18/7/09 1. turnus skončil, doprava dětí do Prahy se vlivem velmi nepříznivého počasí, dopravních uzavírek a také díky improvizace dopravce poněkud nepříjemně protáhla, ale všichni nakonec dorazili do Prahy v pořádku

2/7/09 Začal 1. turnus tábora, děti dorazily v pořádku do tábora

29/6/09 o víkendu proběhla poslední „stavěcí“ brigáda, tábor je připraven pro příjezd táborníků; celkový počet přihlášených účastníků je 168 (82 + 86)

19/6 Přihlášeno 164 dětí (79 + 85)

4/6 Atest Zdravotního ústavu v Hradci Králové na pitnou vodu

1/6/09 Máme přihlášeno celkem 150 účastníků (72 + 78)

20/5/09 Stav přihlášených dětí – celkem 140 (68 + 72).

18/5/09 O víkendu proběhla letošní hlavní předtáborová brigáda za účasti téměř všech pracovníků 1. turnusu. Mimo „drobných“ prací při opravě a údržbě areálu byl splněn hlavní cíl pro letošní rok – vymalování a generální úklid kuchyně v nové budově (foto z akce zde).

11/5/09 Přihlášeno 125 dětí (62 + 63).

27/4/09 Od čtvrtka do neděle proběhla v areálu pracovní brigáda za účasti pracovníků 2. turnusu. Kromě „běžných“ oprav byl postaven přístřešek pro službu na zadní bráně a vyklizena „stará“ jídelna.

22/4/09 K dnešnímu dni registrujeme přesně 101 přihlášených táborníků (58 + 43).

20/4/09 Uplynulý víkend byla provedena první letošní cesta do areálu, napuštěn vodovodní a topný systém a provedena celková kontrola tábora. Po letošní velmi studené zimě vše v pořádku.

17/4/09 Registrujeme celkem 91 přihlášených dětí (50 + 41)

6/4/09 K dnešnímu dni registrujeme celkem 68 přihlášených dětí (36 1. turnus, 32 2. turnus)

únor/březen 2009 Začala distribuce informačních materiálů pro účastníky tábora z minulých let, kteří splňují limit pro zařazení do tábora. Materiály rozesíláme poštou postupně dle technických možností, letos to je přes 400 zásilek.

28/1/09 zveřejněny definitivní termíny a ceny turnusů pro rok 2009

rok 2008

9/11 Zazimování objektu, vypuštění vody ze všech rozvodů a definitivní konec provozu pro letošní rok

17/8 „Bourací“ brigáda za účasti pracovníků obou turnusů

20/6 Počet přihlášených dětí – celkem 174 (91 + 83)

13/6 Přihlášené děti – celkem 168 (89 + 79)

2/6 Počet přihlášených dětí je 164 (92 + 72)

23/5 K dnešnímu dni je na tábor přihlášeno celkem 153 dětí (86 + 67)

19/5 Za účasti cca 20 pracovníků z obou turnusů proběhla na táboře víkendová „údržbářská“ brigáda. Byly provedeny drobné opravy, úprava areálu, obnoveny některé nátěry a dovymalovány dětské chatky.

7/5 K dnešnímu dni je na oba turnusy přihlášeno celkem 133 dětí (77 + 56)

21/4 O víkendu jsme uskutečnili první jarní návštěvu areálu. Byla provedena kontrola zařízení, napuštěn vodovodní a vytápěcí systém vodou. Vše proběhlo bez problémů.

18/4 Přesně 100 dětí je k dnešnímu dni přihlášeno na oba turnusy tábora (58 + 42)

11/4 Počet přihlášených dětí k dnešnímu dni je 93 (52+41)

3/4 K dnešnímu dni evidujeme celkem 72 přihlášených dětí

9/3 První letošní „inspekční“ cesta do Miřetína. Po zimě jsme nezaznamenali žádné výrazné škody.

14/1 Na naši Hlavní stránku byl přidán odkaz na novou fotomapu na Mapy.cz. Najdete zde GPS souřadnice, plánovač tras, možnost vyhledání nejbližších zastávek, turistických tras a dalších různých významných bodů.

14/1 Na stránkách jsou zveřejněny termíny konání tábora v r. 2008 (odkaz Turnusy a ceny v r. 2008 v levé části okna).

rok 2007

11/8 Letošní ročník tábora dnešním dnem skončil, byla provedena „bourací brigáda“

28/6 K dnešnímu dni je na tábor přihlášených 206 dětí (110 + 96)

26/6 O víkendu proběhla poslední předtáborová brigáda („stavěčka“), tábor je připraven na příjezd dětí.

15/6 Rodičům všech účastníků tábora byly poštou a e-mailem rozeslány Pokyny pro rodiče k odjezdu a výbavě dětí na tábor. Pokud Pokyny nepřišly, kontaktujte prosím neprodleně provozovatele tábora.

11/6 Přihlášených dětí je přesně 200 (107 + 93)

6/6 Atest Zdravotního ústavu v Pardubicích

4/6 Celkový počet přihlášených dětí je 193 (105 + 88), přihlášky stále přicházejí

28/5 Počet přihlášených dětí je 180 (97 + 83)

18/5 K dnešnímu dni registrujeme celkem 170 přihlášených dětí (92 1. turnus, 78 2. turnus). Kapacita každého turnusu je max. 120 dětí.

14/5 O víkendu 11. - 13. května proběhla letošní hlavní brigáda za účasti cca 25 pracovníků obou turnusů. Vymalovali jsme další chatky a provedli drobné opravy interiérů i exteriérů tábora.

7/5 Počet přihlášených dětí dosáhl přesně 150 (78 na 1. turnus, 72 na 2. turnus)

27/4 K dnešnímu dni máme zaregistrováno celkem 130 přihlášených dětí

16/4 O víkendu jsme uskutečnili první letošní návštěvu areálu - byla provedena kontrola zařízení a napuštění vody do systému, vše proběhlo bez problémů.

13/4 100 - to je počet přihlášených dětí k dnešnímu dni na oba turnusy

2/4 K dnešnímu máme na oba turnusy registrováno zatím celkem 82 přihlášených dětí

28/2 Začala oficiální distribuce přihlášek na letošní tábor

31/1 Na stránkách uveřejněny termíny a ceny turnusů pro rok 2007

rok 2006

23/10 Poslední letošní víkend v Miřetíně, provedli jsme závěrečnou kontrolu, zazimování objektů a vypuštění vody z vodovodních potrubí a topného systému.

28/8 O víkendu proběhla „bourací“ brigáda za účasti vedoucích a praktikantů I. a II. turnusu. Tímto děkuji za další zdařilý ročník všem pracovníkům tábora, zejména těm, kteří se aktivně podílejí na přípravě tábora i mimo jednotlivé turnusy. Jiří Bozděch.

8/8 Aktuální mimořádně info - vydatné několikadenní srážky ve východních Čechách přestál tábor bez závažné újmy, všechny děti jsou v pořádku a program běží. Děti byly na zkráceném celodenním výletu. Klíčové místo tábora - most - přestál nápor rozvodněné říčky Krounky a byl pod neustálým dozorem výhradně dospělých výchovných pracovníků po celou noc, kdy z něj byly průběžně odstraňovány nashromážděné naplavené kusy dřeva. Bude sice potřebná menší oprava, ale funkčnost je zachována. Zásobování a ostatní chod tábora běží zcela normálně.

26/6 Proběhla poslední „stavěcí“ brigáda před táborem, opět za účasti pracovníků všech 3 turnusů, tábor je připraven na příjezd dětí. Na všechny turnusy našeho tábora evidujeme přes 200 přihlášených dětí.

28/5 K dnešnímu dni máme zaregistrováno více než 180 přihlášek dětí na tábor

26/5 Byl nám zaslán letošní rozbor vody - atest Zdravotního ústavu Pardubice

10/5 Další prodloužený víkend jsme využili ke školení oddílových vedoucích a instruktorů přímo v terénu, na táboře a jeho okolí. Školení bylo z oblasti zálesáckých dovedností, turistiky, zdravovědy a bezpečnostních zásad práce s dětmi. Akce se vydařila i díky výbornému počasí. Děkujeme všem, kteří se na úspěšné organizaci akce podíleli.

2/5 Jako každoročně byla provedena kontrola stavu areálu tábora a napouštění vody do systému, letos kvůli dlouhotrvající tuhé zimě až v prvním květnovém víkendu. Určité technické poruchy na vodovodním zařízení a topném systému, vzniklé vlivem zimy, by neměly být problém odstranit. Všechny stavby vč. mostu jsou v pořádku.

19/4 Počet přihlášených dětí přesáhl hranici 100.

20/2 Začala oficiální distribuce informačních letáků a přihlášek na letošní ročník. Účastníci tábora z předchozích let, kteří splňují věkový limit pro zařazení do tábora, dostanou automaticky info a přihlášku poštou na svojí adresu.

rok 2005

17/10 O víkendu proběhla letošní poslední brigáda. Byla vypuštěna voda ze systému a zazimovány příslušné prostory. Již se těšíme na příští rok!

29/8 Letošní ročník tábora skončil, léto jsme zakončili „bourací“ brigádou, kdy byl uložen veškerý materiál.

27/6 O víkendu proběhla zatím poslední, tzv. „stavěcí“ brigáda za účasti pracovníků všech 3 turnusů. Tábor je kompletně připraven a zařízen, děti mohou přijet.

15/6 Na tábor je přihlášeno přes 200 dětí

16/5 Celkový počet přihlášených dětí již přesáhl číslo 160.

2/5/2005 Od středy do neděle proběhla další, „čarodějnická“ brigáda, při které jsme vymalovali klubovnu vedoucích, vymalovali zevnitř další 4 chatky pro děti a dělali různé drobnější opravy a údržbářské práce. Parta vedoucích z 2. turnusu, která si vzala na starost natření klubovny, odvedla vynikající práci, klubovna je nyní skutečně k nepoznání...

15/4/2005 Byla provedena kontrola stavu a materiálu v táboře a napuštění systému vodou. Kromě posunutých trámků na mostku (vlivem množství ker v potoce během jarního tání) nebyly zjištěny žádné zásadní škody a nedostatky. Začali jsme také s rekonstrukcí interiéru klubovny OV. Počet přihlášených dětí k dnešnímu dni dosáhl čísla 100.

2/2/2005 Začal další ročník našeho tábora. Na stránkách jsou zveřejněny termíny a ceny turnusů pro r. 2005. Během února budou všem „stálým zákazníkům“, tedy našim věrným táborníkům, kteří splňují věkový limit pro zařazení do tábora, automaticky zaslány informační letáčky a přihlášky pro r. 2005. Naše www stránky budou postupně přinášet upřesňující informace o přípravě tábora, zaměření a zajištění turnusů a mnoho dalších informací, aby měli naši příznivci co nejlepší přehled

rok 2004

29/8/2004 Miřetín 2004 jsme zakončili závěrečnou „bourací“ brigádou. Děkuji tímto všem spolupracovníkům a příznivcům tábora, jenž se na přípravě a průběhu dalšího úspěšného ročníku podíleli a již se těšíme na rok 2005. Jiří Bozděch, provozovatel.

28/6/2004 Poslední „stavěcí“ brigáda, byly postaveny stany, proběhl generální úklid všech ubytovacích, stravovacích a sociálních prostor. Tábor je připraven pro děti, prázdniny mohou začít…

14/6/2004 Další pracovní víkendová brigáda v Miřetíně. Parta z 2. turnusu kolem Zdeňky Šinkmajerové zkrášlila vnějším nátěrem klubovnu a provedla velmi účelně a esteticky různé terénní úpravy. V chlapeckých sprchách byly nahrazeny přesluhující původní sprchové baterie moderními pákovými. Totéž čeká do zahájení tábora ještě dívčí sprchy. Byl taktéž po opravě zprovozněn a odzkoušen celý topný systém vč. rozvodů teplé vody.

31/5/2004 Počet přihlášených dětí dosáhl 200, kapacita 1. turnusu je již téměř naplněna.

19/5/2004 K dnešnímu dni je přihlášeno 180 dětí, přihlášky stále chodí dál.

17/5/2004 O víkendu proběhla plánovaná brigáda, které se zúčastnilo bezmála 40 pracovníků tábora ze všech turnusů. Přes nepřízeň počasí (chladno, občas déšť) se podařilo dokončit naplánované práce. Hlavní úkoly byly splněny - byl postaven nový mostek do tábora a chatky dětí dostaly nový kabát v podobě nových nátěrů, polovina chatek byla vymalována. Kromě těchto zásadních činností se např. uklízely a dezinfikovaly sprchy, prořezávaly stromy a keře…

12/5/2004 K dnešnímu dni dosáhl počet přihlášených dětí přesně 160, a další přibývají. O víkendu proběhne v táboře hlavní brigáda, na kterou se sjede většina výchovných pracovníků ze všech turnusů. Jsou plánovány vymalování a nátěry dětských chatek, rekonstrukce dřevěného mostku do tábora a mnoho drobných oprav a údržbářských prací tak, aby do začátku tábora bylo vše v co nejlepším pořádku.

1/5/2004 Vstup do EU jsme oslavili zahájením oprav a dalším postupným vylepšováním zařízení tábora. Byly např. opraveny mísící baterie v dívčích a chlapeckých sprchách, opraveny některé netěsnící vodovodní rozvody, namontovány krycí desky do jídelny a mnoho dalších „drobností“, které je potřeba stihnout do začátku tábora. Začali jsme také s vnitřními nátěry dětských chatek. Čas je neúprosný a 2. červenec se blíží...

7/4/2004 Počet přihlášených dětí je k dnešnímu dni přesně na čísle 100, přihlášek neustále přibývá...

28/3/2004 Byla provedena „inspekční cesta“ do Miřetína. Sice zde bylo ještě 15